De praktijk

     
 

De praktijk

Als een kind bij ons binnenkomt, laten we hem of haar 'gewoon' meedraaien. Op dat moment start onze observatie. Wij zijn niet gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag, maar op het begeleiden van het kind in de keuzes die het maakt.
 

Over het algemeen laten de kinderen vrij snel zien welke oplossing zij zelf kiezen als ze in een vervelende situatie zitten. Vaak is deze oplossing niet constructief, denk aan fysiek of verbaal geweld. Op dat moment gaan wij de situatie analyseren. We proberen te achterhalen waar het probleem start, welke emotie dat oproept en welk gedrag het kind dan kiest.Wij bieden het kind meerdere mogelijkheden en laten zien dat hun keuze over het algemeen genomen negatieve gevolgen heeft. Bij de eerstvolgende situatie waarin het kind dreigt de 'verkeerde' keuze te maken, begeleiden wij het zodanig dat het kind een positieve keus maakt waardoor het ook de positieve gevolgen ondervindt. Hierdoor hebben ze een positieve ervaring, waardoor de keer daarop dit als keuzemogelijkheid kan worden gegeven.
Uiteindelijk leren de kinderen zelfstandig de goede oplossing te kiezen.


 

 


Bert Hoevenberg - webdesign