Voor wie

     
 

Voor wie is de Huiskamer
 

De Huiskamer is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die om verschillende redenen (tijdelijk) uit hun schoolsituatie gehaald moeten worden.
Met als doel meer zelfvertrouwen te ontwikkelen, inzicht te krijgen in zijn/haar eigen gedrag, contact te leren maken met medeleerlingen en leerkrachten, waardoor het kind weer met plezier naar school gaat. 

 


Bert Hoevenberg - webdesign