Wat is de Huiskamer

     
 

Wat is de Huiskamer

De huiskamer is een klas voor kinderen die het even moeilijk hebben op hun school. Indien nodig is er de mogelijkheid om kinderen binnen twee dagen op te vangen. In principe gaat het om een periode van drie maanden. Tijdens deze periode krijgen de kinderen les op hun niveau.
Verder kijken wij wat er nodig is om het kind weer op de rails te krijgen.

We streven naar terugplaatsing op de school van herkomst. Soms is ondersteuning voor een langere termijn of plaatsing op een andere school wenselijk.De Huiskamer is een gezamenlijke voorziening van de scholen van het samenwerkingsverband passend onderwijs 2203 en is gevestigd in de Reestoeverschool - Jacob Marisstraat 1 Meppel.

> Het team van de Huiskamer

 

 

 


Bert Hoevenberg - webdesign