Wat we bieden

     
 

Wat we bieden

Sociale vaardigheidstraining in de praktijk.
Individuele lesinstructie.
Ontwikkelen van een goede werkhouding.
Individuele leergesprekjes met een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Observaties op de basisschool.
Terugplaatsingstraject.
Contact met de hulpverlening wanneer wenselijk.
Advies over een passende onderwijsplek voor uw kind.
 


> Reacties van kinderen
> Reacties van ouders


 

 


Bert Hoevenberg - webdesign