Werkwijze

     
 

Werkwijze

Observatie
Wanneer een leerling wordt aangemeld start er een observatieperiode van 2 3 weken.

Plan
Aan de hand van de observatie wordt er een persoonlijk plan voor 8 weken opgesteld op basis van de hulpvraag van de school.


Contacten
Alle betrokkenen, ouders, hulpverlening en school, worden hiervan op de hoogte gebracht.

Tussenevaluatie
Na de 6 weken is er een tussenevaluatie met huiskamer en ouder(s) en eventueel hulpverlening.

CvB
Commissie van begeleiding bestaande uit leerkracht, orthopedagoog, directeur en intern begeleider. Zij volgen het proces en geven waar nodig advies.Eindevaluatie
Na drie maanden is er een eindevaluatie, er wordt dan bekeken en besproken of verlenging van de periode wenselijk is.


Terugplaatsingstraject
Er wordt een plan gemaakt waar de plaatsingsschool bij betrokken wordt.
Dit hoeft niet per definitie de school van herkomst te zijn, wij kijken wat voor alle partijen maar bovenal het kind het beste is.

 


Relevante informatie op andere websites
> Gedragsproblemen in de klas
Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen in de klas.
> Juf Lies
Informatie uit de praktijk over o.a. leerstoornissen en leerproblemen.
> Wij leren
Duidelijke uitleg en achtergrondinformatie over allerlei soorten gedragsproblemen.
 

 


Bert Hoevenberg - webdesign